Podstawowe informacje

O NAS

Fundacje Instytut Dialogu i Partnerstwa Społecznego założyli ludzie z pasją. Od 18 lat pracujący w środowisku osób niepełnosprawnych przy organizacji:

– turnusów rehabilitacyjnych
– zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
– poradach prawnych dla niepełnosprawnych
– szeroko pojętej kampanii informacyjnej

Fundacja IDiPS również w swych celach statutowych ma szerzenie alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów – MEDIACJE

   MEDIACJA = EMPATIA = DIALOG
IDiPS kładzie nacisk na dialog społeczny i partnerstwo instytucjonalne oraz łączenie tego czego połączyć się nie da i rozwiązywanie problemów nierozwiązywalnych